kvalitni-koupelny.cz

kvalitni-koupelny.cz
0ks - 0Kč

zobrazit košík konec levá
zákazník

Uživatel:

Heslo:


   registrace

!!! ztráta hesla !!!
konec levá
kvalitni-koupelny.cz
konec levá
kvalitni-koupelny.cz

LACHIM e-shop s.r.o.

IČO: 28568184

Provozovna: Zámecká 800, 757 01 Valašské Meziříčí

E-mail: e-shop@lachim.cz

Mobil: +420 737 249 207

(v pracovní dny od 8:00 do 19:00)

konec levá

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.kvalitni-koupelny.cz(http://www.kvalitni-koupelny.cz) Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Provozovatel:

LACHIM e-shop s.r.o.

se sídlem Kateřinice 215,756 21 Kateřinice
Společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 32385

Provozovna: Zámecká 800, 756 61 Valašské Meziříčí
dále jen „provozovatel“

IČO: 28568184
DIČ: CZ28568184

Provozovatel je plátce DPH.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu www.kvalitni-koupelny.cz(http://www.kvalitni-koupelny.cz) jsou závazné. Objednávkou kupující potvrzuje, že se seznámil s našimi obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Objednávka zároveň slouží jako návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Aby byla internetová objednávka platná, musí být řádně vyplněny veškeré údaje.
Adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři je zároveň místem dodání. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí objednaného zboží. Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a s originálním dokladem o koupi poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upravené podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení, či zastarání.


Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího, pokud si kupující zboží nezajistí vlastní odvoz zboží. Tato povinnost se nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující neuhradí dohodnutou cenu. Prodávající se zavazuje, že kupujícím uvedené osobní údaje jsou
důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně. Pokud zákazník písemně
požádá, tyto osobní údaje budou vymazány. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit za něj kupní cenu, má prodávající právo odmítnout objednávku.
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy (závazné objednávky), stane-li se plnění závazné objednávky nemožným (např. z důvodu, že se již dané zboží nevyrábí) a nedohodne-li se s kupujícím na dalším plnění (na alternativním zboží).

Práva a povinnosti kupujícího


Kupující je povinen uvést správné osobní údaje včetně úplné poštovní adresy, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen zaplatit celkovou cenu, s kterou je zákazník srozuměn již při vyplňování objednávky. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14dnů od doručení.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři, požádá-li o to písemnou formou.

Záruční doba

Na dodávané zboží se vztahuje záruční doba dle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.  

 

Záruka se nevztahuje na:   

Copyright © kvalitni-koupelny.cz, Created by AVT design - tvorba webových stránek | Mapa stránek

kvalitnikoupelna.cz |  LACHIM spol.s r.o. podporuje:  Skauti | Oldskauti | Dobře utajené písně | Žamboši | Dětské bezbariérové centrum Březiny